Next Folder Automation Suite

Semi-automatisch opmaken en reviewen van bestanden via één centraal platform.

What’s in it for you

De Next Folder Automation Suite betekent voor jou een efficiënt proces in de opmaak van (folder)bestanden. Het semi-automatische opmaakproces zorgt voor kortere doorlooptijden en verlaging van opmaakkosten. In het semi-automatische opmaakproces kijkt een DTP’er met het bestand in de opmaak mee. Dit geeft de mogelijk tot het toevoegen van creativiteit. Door het plaatsen van sticky notes geeft iedere stakeholder feedback. De admin exporteert alle comments ten behoeve van de correctieronde. Met gebruikersgroepen is het mogelijk om gefaseerd stakeholders aan te haken of groepen toegang te geven tot bepaalde pagina’s van het bestand.

 

Contact ons

 

Gebruikers rollen en rechten

Niet alle functies en content zijn voor alle gebruikers relevant. Met het rollen- en rechtensysteem bepaalt de beheerder per gebruiker de beschikbare functionaliteiten. Hiermee beschikt de gebruiker alleen over de tools die voor hem/haar relevant zijn. Door het koppelen van content aan gebruikersgroepen toont de beheerder content aan een selectieve groep reviewers. De rechten zijn tot op paginaniveau in te stellen. De beheerder heeft tevens de mogelijk om gefaseerd stakeholders aan te haken, per review ronde zijn andere reviewers te koppelen.

Sticky notes

Iedere reviewer die is toegewezen aan een bestand of pagina heeft de mogelijkheid om comments te plaatsen. Dit kan door het toevoegen van opmerkingen of sticky notes. Het is mogelijk om in te stellen dat reviewers kunnen reageren op comments van andere reviewers.

Semi-auto opmaak

De basis voor de opmaak is een Excel-bestand met alle basis gegevens. Het Excel-bestand laten wij inlopen in onze tool en zetten handmatig de puntjes op de i.

Versiebeheer

Na de eerste correctieronde uploadt de admin de nieuwe versie van de folder. De admin koppelt opnieuw de reviewers aan het bestand en de pagina’s.

Comments

Aan het einde van iedere review ronde download de beheerder alle comments. De comments zijn de briefing voor de volgende correctieronde.

nl_NLNL