Modules

Onze modules helpen jou om de Next Marketing Suite optimaal te benutten!

 

Display Advertising

Met de inzet van online communicatie bereik je snel en gericht een grote groep mensen. Deze communicatie is nog succesvoller als je deze lokaal inzet. Onze Display Advertising module geeft jou en jouw gebruikers de mogelijk om een online advertising campagne in te kopen en lokaal te targetten. Als marketingafdeling bepaal je de content die gebruikers mogen plaatsen. Deze content, al dan niet door de gebruiker te personaliseren, verschijnt via banners op vooraf bepaalde online kanalen.

Reporting

In het hedendaagse marketinglandschap is managementinformatie onmisbaar. Belangrijke beslissingen nemen we op basis van kwantitatieve data en deze data geeft marketeers de mogelijkheid om gericht beleid te bepalen en bij te sturen. De Marketing Suite voorziet in deze behoefte. Met Reporting leveren wij dashboards waarmee jij alle relevante managementinformatie uit de Marketing Suite analyseert. Denk hierbij aan inzicht in het succes van content, financiële cijfers en bestelgedrag en -zoekgedrag van gebruikers.

Campaign manager

Het plannen en coördineren van bijvoorbeeld een openingscampagne is een complexe klus. Wij richten de Campaign Manager in op basis van een x- schema. De Campaign Manager zet het volledige actieplan om in een overzichtelijke tijdlijn. De gebruiker krijgt notificaties op de momenten dat hij een volgende actie uit de tijdlijn moet uitvoeren. Met de progress bar toont de Campaign Manager de voortgang van de campagne. Door Campaign Manager zorgt voor een besparing in tijd en geld en geeft de gebruiker de mogelijkheid om de campagne op te zetten op de momenten dat het hem uitkomt.

Shop DNA

Bij veel organisaties speelt differentiatie in marketingacties een steeds prominentere rol. Met shop DNA delen wij winkels in in dynamic user groups. Dit doen wij op basis van bijvoorbeeld assortiment, grootte van de winkel of regio. De toepassing van shop DNA geeft jou als marketeer een dashboard met daarin de ziel van jouw organisatie en de mogelijkheid om differentiatie in marketing door te voeren en de campagnes/promoties/aantallen gerichter op groepen winkels of zelfs winkel specifiek af te stemmen.

Production XML

Het samenstellen van een verdeellijst kost veel tijd en is foutgevoelig. Je wilt geen winkel vergeten of te weinig materialen uitleveren. Met Production XML maak je, via dezelfde import waarmee je de POS materialen opmaakt, een verdeellijst. De Retail Suite genereert op basis van de data een XML. Deze XML is een volledige instructie voor de productie, inclusief aantallen en adressen. Production XML geeft je realtime controle over de briefing en zorgt voor een snelle generatie van de verdeellijst. De XML sturen wij standaard naar onze eigen drukpersen. Wil je een andere drukkerij op de Retail Suite aansluiten, dan bekijken we op projectbasis wat de mogelijkheden zijn.

POS Profile

De meeste POS pakketten worden in bulk geproduceerd en zijn voor alle winkels hetzelfde. Dit resulteert in waste van papier en/of een tekort aan materialen. Hoe mooi is het uitleveren van een POS pakket dat is afgestemd op de situatie van de winkel? Door een winkelprofiel te definiëren geven wij jou de mogelijkheid om per winkel en per formaat de aantallen te bepalen. Met plussen/minnen gaat de module nog een stapje verder. Winkels bepalen hiermee zelf de aantallen per promotie. Dit resulteert is custom made POS pakketten en nog minder waste van papier.

Retaildocs

Het is niet altijd mogelijk om op voorhand een juiste inschatting te maken voor welke promoties je POS materiaal wilt laten maken en hoeveel. Hoe komt voor dat je meer prijskaarten had moeten versturen? Of dat je ad hoc een actie bedenkt en deze niet meer mee kan lopen in de productie van het pakket. Met Retaildocs zet je de via de applicatie opgemaakte POS materialen als digitale bestanden klaar voor de winkels. Dit geeft jou de mogelijkheid om last minute in te spelen op de marketing behoeften van winkels. De winkels schalen met Retaildocs gemakkelijk de communicatie rondom een promotie op.

Theme Materials

Het toevoegen van thema materialen is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Hoe bepaal je de juiste aantallen per winkel? Hoe brief je een leverancier duidelijk en compleet? Theme Materials genereert automatisch een productie- en picklijst per winkel op basis van Shop DNA. In Shop DNA definiëren wij bijvoorbeeld het aantal click frames of vierkante meter vloeroppervlak per winkel en daar baseren wij de te produceren aantallen vervolgens op. Met Theme Materials bespaar je veel uitzoekwerk en verklein je de risico’s van te weinig produceren. Op basis van Shop DNA stuur je ook de thema materialen af op basis van de behoeften van de winkels.

nl_NLNL